llibreria Pati de Llibres

llibreria-pati-de-llibres-1

Client | Pati de Llibres
Superfície | 104,26m²
Any | 2008
Ciutat | Sant Cugat del Vallès
Col·laboradora| Isabel Figueras; Fotògraf | Marc Lliure

La infinitat de llistons de fusta verticals subjectes amb rastrells horitzontals permet realitzar múltiples i lúdics aparadors dins de la llibreria, adaptant-se, a mode de joc, a les canviants necessitats de l’usuari. El principal atractiu d’aquesta llibreria infantil i juvenil és el revestiment utilitzat en les superfícies verticals a base de llistons de fusta d’avet, disposats en vertical, i subjectes mitjançant rastrells horitzontals. Entre els llistons queda un espai lliure en el que és visible el rastrell, del qual es poden penjar els ganxos de ferro expressament dissenyats a efecte de poder penjar múltiples objectes. Les virtuts que aporta aquest disseny en aquest espai són la utilitat i la versatilitat, és una solució econòmica com a revestiment. Aporta caràcter i personalitat a l’espai i s’adapta a totes les necessitats que si duen a terme en aquest espai. És una eina per interactuar amb l’usuari i evolucionar segons les necessitats d’aquests.