cafeteria Tarta Ta Tín

Tarta Ta Tin (2)

Client | Tarta Ta Tín
Superfície | 160m²
Any | 2010
Ciutat | Sant Cugat del Vallès
Fotògraf | imatges d’estudi

L’encàrrec va ser crear una cafeteria amb zona infantil en un local de planta allargada i tubular. Es van aprofitar les característiques per dividir l’espai en 3 zones diferenciades per les seves funcions (cafeteria, serveis i zona infantil). La cafeteria es va ubicar a la zona de grans finestrals mentre que la zona infantil es traslladà al final del local. Es van col·locar unes grans teles estampades emmarcant la paret de la zona de la cafeteria, que té una doble funció d’ocultar els panells fonoabsorbents per millorar l’acústica del local de sostres revoltons i a la vegada crear una forta imatge gràfica. Aquests mateixos estampats es repeteixen en el sobre de les taules i a la gràfica de tot el local. Roure, dm pintat, finestrals de ferro, paviment de cautxú a la zona infantil i pasta d’adherència, van ser els materials utilitzats en el local per crear una cafeteria amb personalitat i amb una forta imatge visual.